webshop

Internet terminálok felsőfokon
banner

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

 

A TouchNet Limited a Touchnet Webshop szerződési feltételeit azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a webáruház-szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a szolgáltató és a vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, a webáruház-szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.

Az Általános Szerződési Feltételek a TouchNet Limited (továbbiakban Szolgáltató) és a vele szerződéses kapcsolatba lépő vásárló (továbbiakban Felhasználó) között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza.

Az Általános Szerződési Feltételek vásárló által történő elfogadása a webáruház-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A feltételek elfogadásának minősül, ha a FELHASZNÁLÓ a szolgáltatást igénybe veszi, akár a Tochnet Chipkártyához tartozó felhasználói név és jelszó használatával bejelentkezik, akár bejelentkezés nélkül használja a webshop oldalát.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Tochnet Webshop általános szerződési feltételeit részben vagy egészben bármikor módosíthatja. A módosítás a közzétételkor lép hatályba. A közzététel helye a Szolgáltató mindenkori honlapja.

A Tochnet Webshop általános szerződési feltételei mindaddig hatályban maradnak, amíg a Szolgáltató a szolgáltatást biztosítja.

 

Megrendelhető termékek köre

A Szolgáltató kínálatában szereplő, a Felhasználó által megrendelhető, megvásárolható termékek köre a Szolgáltató honlapján tekinthető meg, míg az egyes termékek specifikációja és ára az adott termékre kattintva érhető el.

Az Szolgáltatóa tőle elvárható gondossággal jár el annak érdekében, hogy minden publikációban a felhasznált grafikák, hanganyagok, videószekvenciák, szövegek és egyéb szellemi alkotások ne járjanak a szerzői jogok csorbulásával, továbbá hogy az általa készített grafikákat, hanganyagokat, videoszekvenciákat és szövegeket használja, vagy licencmentes, szabad felhasználású grafikákat, hanganyagokat, videoszekvenciákat és szövegeket publikáljon. Ilyen grafikák, hanganyagok, videoszekvenciák és szövegek sokszorosítása illetve felhasználása más elektronikus vagy nyomtatott publikációkban a szerző vagy a szerzői vagyoni jogok kezelőjének kifejezett hozzájárulása nélkül nem megengedett.

 

A szolgáltatás igénybevétele, a szerződés létrejötte

A szolgáltatás igénybevételének feltételei:

1. Az ÁSZF rendelkezéseinek megismerése és annak elfogadása a szolgáltatás igénybevétele útján, ráutaló magatartással

2. A szolgáltatás igénybevétele útján a Felhasználó adatkezelési hozzájárulásának megadása.

A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés (a továbbiakban Szerződés) az Üzemeltető és a Felhasználó között a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyve (a továbbiakban Ptk.) 216. § (1). bek. alapján ráutaló magatartással, a tényleges igénybevétellel jön létre.

A Szolgáltatónak csak akkor áll módjában a szolgáltatás igénybevételére érkező kérést elfogadni, ha Felhasználó az oldalhasználathoz szükséges valamennyi információt helyesen a Szolgáltató részére rendelkezésre bocsátja. A Szolgáltató a letölteni szánt anyagot a Felhasználó által megadott email címre továbbítja kuponbeváltás esetén.

A hibás adatokból eredő téves teljesítésből eredő károkért Szolgáltatót felelősség nem terheli, az ebből eredő költségeket a Felhasználó köteles megtéríteni Szolgáltató részére.

A termékek árai kuponértékben vannak feltüntetve. A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett kuponérték.

A weboldalon közzétett kuponértékének változtatásának jogát fenntartjuk azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép életbe.

A Szolgáltató a Felhasználó megrendelését követően köteles a Felhasználó részére a megrendelést elektronikus úton visszaigazolni. Ez a visszaigazolás minden esetben azonnal megtörténik. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Felhasználó részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve a Felhasználó vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül megszűnik. A szerződés a megrendelés visszaigazolásának Felhasználó részére történő megküldésével jön létre. A szerződés nyelve magyar.

Felhasználó a regisztrációval és a kuponbeváltással is kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

A webáruház használata

A Touchnet Webshop nyilvánosan hozzáférhető weboldal, ahol a feltöltött tartalmak előnézete bárki számára megtekinthető, azonban a vásárláshoz belépés szükséges.

A Touchnet Webshopba a kreditkártyához kapott érvényes felhasználónévvel és jelszóval lehet belépni a bal hasábban található belépés űrlapon keresztül.  Belépés után a felhasználók látják a profil adataikat. Első belépéskor el kell fogadni a webshop felhasználási feltételeit, valamint kötelező megadni egy nevet, egy e-mail címet és egy telefonszámot. Amíg ezek a feltételek nem teljesülnek, addig nem lehet olyan műveletet végezni, amihez belépés szükséges.

A feltöltött tartalmak értéke Touchnet Kuponban (TN Kupon) van meghatározva. 1 TN Kupon értéke 100 TouchNet Kredit. A Touchnet Terminálok használatával gyűjtött kreditekből a kuponok mindig a webshopba való belépéskor kerülnek kiállításra. A kuponok kiállítása után fennmaradó, már kuponná nem alakítható kreditmennyiség nem veszik el, ahhoz további kredit gyűjthető. A kupon érvényessége a kiállítás dátumától számítva 3 hónap. A kupont pénzre átváltani nem lehet.

Sikeres belépés után a felhasználók 3 további menüpontot érhetnek el:

Profilom: a felhasználó megtekintheti, illetve módosíthatja profil adatait. A levásárolható kupon linkre kattintva a levásárolható, lejárt és levásárolt kuponok száma tekinthető meg.

Vásárlásaim: a felhasználó a már megvásárolt tartalmakat bármikor megnézheti (videók esetében bizonyos formátumok nem játszhatóak le – wmv, mpg), letöltheti és elküldheti a profil adatoknál megadott e-mail címre.

Feltöltés: a felhasználóknak is van lehetősége tartalmat feltölteni a webshopba, melyek adminisztrátori jóváhagyás esetén 24 órán belül kerülnek megjelenítésre.

A feltöltött tartalmak típusonként a felső ikonokra kattintva érhetők el. A tartalmak különböző szempontok szerint szűrhetők, illetve név vagy kulcsszó szerint is kereshetők. A tartalom nevére kattintással érhető el a tartalom részletei oldal, ahol a Megveszem gombra kattintással vásárolható meg. Amennyiben már a tartalmat megvásárolta a faelhasználó, a Megveszem gomb helyett a Megnéz gomb látható.

 

Tartalom feltöltése

Tartalom feltöltésére a FELTÖLTÉS menüpontban van lehetőség. Tartalom feltöltésére csak bejelentkezett felhasználónak van jogosultsága.

A feltöltés során első lépésként a tartalom típusát kell kiválasztani. Ennek hatására megjelenik a kiválasztott tartalomhoz tartozó űrlap.

Az űrlapon elsőként a feltöltendő fájlt kell kiválasztani a Tallózás menüpontra kattintással. Java tartalomtípus esetén opcionálisan egy képernyőképet is fel lehet tölteni, mely a Java alkalmazás egy jellemző pillanatképét tartalmazza. Amennyiben nem töltünk fel képernyőképet, egy alapértelmezett Java kép fog megjelenni az intro kép helyén. A feltöltendő fájl maximális méretét kijelzi a program, ennél nagyobb fájlt nem enged feltölteni.

Java tartalomtípus esetén az alkalmazás alapértelmezett felbontását is meg kell adni (szélesség x magasság) formában, pixelben.

Ezt követi a Név megadása. Ez a mező automatikusan a fájl nevével töltődik ki, de tetszőlegesen elnevezhető a tartalom.

A Kulcsszavak mezőben 2-3 tartalomra jellemző kulcsszavat célszerű megadni, melynek a hasonló termékek kiválasztásában és a kulcsszó szerinti szűrésnél van szerepe. A kulcsszavakat vesszővel ( , ) kell elválasztani.

A tartalom Besorolása legördülő listából választható ki.

A kép tartalomtípus kivételével a többi tartalomtípushoz egy tetszőleges hosszúságú leírás is megadható.

A Feltöltés gombra kattintással történik meg a kitöltött űrlap elküldése. Sikeres feltöltés és hiba esetén is üzenetet küld a program. Amennyiben a feltöltés hibátlanul végbemegy, a program automatikusan kiolvassa a feltöltött tartalom különböző paramétereit, és létrehozza a hozzá tartozó intro képet.

Amennyiben a tartalmat nem adminisztrátor tölti fel, akkor a következő üzenet jelenik meg sikeres feltöltés után: Köszönjük a feltöltést. A tartalom 24 órán belül megjelenítésre kerül, amennyiben adminisztrátorunk jóváhagyja a feltöltést. Az adminisztrátorok által feltöltött tartalmak automatikusan megjelenítésre kerülnek a feltöltés után.

 

Felelősség

A Tochnet Webshop való vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalhoz való csatlakozás miatt következett be. A látogató felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Az üzemeltető nem vonható felelősségre vis maior esetén. Vis maiornak kell tekinteni különösen az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hibákat, amelyek megakadályozzák a webáruház akadálytalan működését és a weboldalon történő vásárlást, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Interneten küldött és fogadott adat elveszik. A szerver biztonsági beállításaiért, illetve rosszindulatú (hacker vagy cracker) támadásokért, esetleges vírus vagy féregtámadásokért felelősséget nem vállalunk. Az Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatások keretein belül Felhasználó vagy harmadik személy magatartásáért, olyan tartalmakért vagy kijelentésekért, melyek látogatóktól, Felhasználótól vagy harmadik személytől származnak.

 

Adatvédelem

A Szolgáltató ezúton tájékoztatja Felhasználót, hogy adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Adatait harmadik félnek nem adja át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként működik. A Szolgáltató a mindenkori legmodernebb software és hardware eszközök alkalmazásával védi a Felhasználó által megadott adatokat, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Az adatok kezelésekor a mindenkor hatályos Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el.

 

Jogi és e-környezet

A webáruházunkból történő vásárlásokat az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény Ektv. továbbá a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.5.) Korm.rendelet, a fogyasztóvédelemről szóló 1997.évi CLV. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.évi IV.törvény szabályozza.

 

Vegyes, záró rendelkezések

A Felhasználó Weboldalról történő megrendelése feltételezi, hogy a Felhasználó az elektronikus kereskedelemre vonatkozó technikai valamint jogszabályi ismeretekkel rendelkezi. Ezen ismeretek hiányából, valamint az elektronikus termékek hibájából, az informatikai, távközlési szolgáltatóknak - például internet szolgáltató- felróható hibákért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Felhasználót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

A Szolgáltató és Felhasználói, szerződéses partnerei között fennálló kapcsolatokban kizárólag a Magyar Köztársaság joga alkalmazandó. Az esetlegesen felmerülő jogvitákat a felek megpróbálják először tárgyalásos úton, egyeztetéssel megoldani.

Jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött jogokból és kötelezettségekből eredő valamennyi jogvitára vonatkozóan - értékhatártól függően - a Szombathelyi Városi Bíróság vagy a Vas Megyei Bíróság rendelkezik kizárólagos hatáskörrel és illetékességgel, amennyiben kényszerítő törvényi rendelkezés alapján más bíróság hatásköre vagy illetékessége nem áll fenn.

Amennyiben kötelező erejű jogszabályi rendelkezés, vagy bírósági döntés jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezését korlátozza vagy érvényteleníti, az nem érinti az ÁSZF többi rendelkezésének érvényességét.

Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyar Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. tv.) és az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadók valamint Az itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk, az elektronikus kereskedelemről és az információs szabadságról szóló 2001. évi CVII. tv., valamint az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

Adataink

ELÉRHETŐSÉG: www.touchnet.biz

                           info@touchnet.biz

Üzemeltető/SZOLGÁLTATÓ: TouchNet Limited

Magyarországi képviselő: TouchNet Hungary Kft.

Székhely: Nyékládháza

Cégjegyzékszám: 0509020333